Laboratoare

Laboratoare biologice

Laboratorul biologic din cadrul societăţii BÁBOLNA BIO Kft funcţionează încă din anul 1973. Principala sa sarcină este de a efectua evaluarea eficienţei şi analiza toxicologică a substanţelor active noi şi a produselor dezvoltate de Departamentul de Dezvoltare. Laboratorul efectuează evaluări şi analize inclusiv în regim de subcontractare.

Pe lângă evaluările privind eficienţa şi analizele toxicologice legate de insecticide şi de raticide, laboratorul nostru efectuează şi analize de palatabilitate şi knock-down, precum şi evaluarea diferitelor capcane cu lipici, a staţiilor cu momeală şi a lăzilor cu hrană.

Laboratorul are două secţii: una se ocupă de evaluarea raticidelor şi insecticidelor, cealaltă secţie este una de deservire, de exemplu pentru încăperile de creştere a animalelor, analizatoarele în condiţii de semi-teren, încăperile de pregătire şi întreţinere.

În cazul rozătoarelor folosim şobolani cenuşii (Rattus norvegicus) şi şoareci de casă (Mus musculus). Dispunem de un efectiv de studiu considerabil, crescut din animalele capturate din fauna sălbatică. În Europa este o situaţie destul de unică ca analizele să nu fie efectuate pe şobolani şi şoareci de laborator. Descendenţii dăunătorilor capturaţi din sălbăticie necesită un tratament mult mai precaut, dar rezultatele studiilor oferă date mai fiabile în privinţa utilizării produselor.

Evaluările toxicologice, de eficienţă şi de palatabilitate, precum şi studiile de teren sau semi-teren sunt efectuate în conformitate cu liniile directoare ale Uniunii Europene şi a EPPO.

Secţia de Analiză a Insectelor efectuează evaluări privind un număr mare de produse, cum ar fi: soluţii, aerosoli, geluri, prafuri şi diferite momeli solide. Efectivele de animale (diferite specii de gândaci, muşte sau ţânţari) folosite la efectuarea evaluărilor sunt crescute şi permanent reînnoite de laborator.

Unităţile gemene de analiză (2 x 2 x 3 m) construite şi predate recent asigură condiţii ideale pentru efectuarea studiilor de semi-teren. Acestea sunt potrivite atât pentru analizele efectuate cu rozătoare, cât şi pentru cele efectuate cu insecte.

Divizia de deratizare a societăţii
BÁBOLNA BIO are o experienţă de peste 40 de ani care îi permite realizarea unor studii de teren cu rozătoare şi cu insecte de o calitate excepţională. O noutate o reprezintă studiile de teren efectuate pe ploşniţele de pat şi furnicile de grădină.

Astăzi numărul de evaluări efectuate anual depăşeşte cu mult 600. Angajaţii laboratoarelor sunt extrem de bine pregătiţi şi experimentaţi. Laboratorul a primit solicitări pentru efectuarea unor evaluări atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceste evaluări în regim de subcontractare sunt realizate în conformitate cu cererile clientului şi sunt tratate strict confidenţial.

Societatea BÁBOLNA BIO şi, implicit, laboratorul biologic dispune de certificarea calităţii ISO 9001 şi ISO14001. Laboratorul îşi desfăşoară activitatea zilnică în conformitate cu aceste certificări.

Dacă sunteţi interesaţi: szilagyi.janos@babolna-bio.com

 

Laboratorul analitic

Una dintre componentele importante ale unui sistem de asigurare a calităţii o constituie asigurarea calităţii pe baza unui set de echipamente analitice moderne. Laboratorul analitic efectuează evaluarea şi clasificarea materialelor prime, a produselor semifinite şi a celor finite.

Evaluarea substanţelor active pentru uz veterinar sunt validate prin metode analitice şi instrumente de măsurare verificate.

Pe lângă analizele clasice folosim şi cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC), cromatografia de gaze (GC) şi metoda analitică cu titrator Karl Fisher.