Producţie – Uzina de sinteză

Substanţele active de calitate ale societăţii BÁBOLNA BIO sunt produse în uzina de sinteză cu multiple funcţii, înfiinţată în urmă cu aproape 10 ani. Acestea sunt o serie de compuşi complecşi care trebuie să corespundă unor cerinţe de puritate chimică care necesită instrumente de calitate, un personal cu un grad înalt de calificare şi o bază analitică corespunzătoare.

În trecutul apropiat am efectuat o serie de investiţii majore în vederea îmbunătăţirii nivelului de calitate tehnică a uzinei. În prezent uzina reînnoită şi extinsă poate produce preparate moderne pentru distrugerea dăunătorilor, poate efectua sintetizări complete şi produce substanţe analoage hormonilor juvenili şi feromoni în volume mari (tone/an) .

Experienţa dobândită în cursul utilizării diverselor metode de sinteză permite producerea unor intermediari cheie speciali, utilizaţi în diferite domenii (de ex. chimie fină, industria farmaceutică, de pesticide, de parfumuri şi arome, etc.).

Operaţiile chimice care implică un grad de coroziune extremă pot fi efectuate fără riscul contaminării produselor, în aparate de sticlă şi emailate.

Sinteza substanţei active S-metopren se realizează în conformitate cu calificarea GMP care asigură îndeplinirea cerinţelor privind utilizarea acestei substanţe în scop veterinar.

Pentru îmbunătăţirea procedurilor de sinteză industrială avem la dispoziţie un laborator analitic şi unul de pregătire a dezvoltărilor.O scurtă prezentare tehnică

În uzinele noastre putem realiza reacţii de sinteză în cantităţi între 100 l şi 3000 l prin creşterea treptată a dimensiunii.

Avem la dispoziţie trei reţele diferite de vacuum potrivite pentru cerinţele tehnologice diferite.

Calitatea ridicată a substanţelor noastre active poate fi asigurată cu ajutorul unor echipamente de distilare care pot fi reglate extrem de precis.Evaporator rotativ

Büchi de 10 dm3Evaporator rotativ cu film cu ştergător

Evaporator cu film QVF emailat/de sticlă de 0,2 m2 pentru purificarea substanţelor sensibile şi cu volatilitate redusă. Sistemul este potrivit şi pentru realizarea unor tehnologii permanente, extrem de periculoase cu reacţii foarte exoterme (de ex. nitrare).Distilator QVF de 0,1 m2 din sticlă

Potrivit pentru rafinarea şi purificarea compuşilor valoroşi, cu volatilitate redusă şi sensibili la descompunerea la căldură, dar poate fi folosit, desigur, şi pentru procese de distilare cu vacuum mai simple. Sistemul este dotat şi cu unităţi proprii cu vacuum fin şi transmiţători de căldură.

 

Metode de sinteză utilizate de rutină

·    Esterificare

·    Acilări N- és O

·    Hidroliză

·    Halogenări cu elemente (Cl2, Br2, I2)

·    Halogenări cu halogenuri anorganice (SOCl2, PCl3, POCl3, PCl5)

·    Sinteze Grignard

·    Sinteze Wittig