Politica de protecţie a mediului adoptată

de societatea BÁBOLNA BIO

 

Obiectivul echipei noastre de profesionişti experimentaţi este acea de a asigura, în colaborare cu institutele de cercetare şi cu întreprinderile cele mai importante din Ungaria şi din străinătate, capacitatea de a răspunde provocărilor şi în viitor şi de a dezvolta, produce, distribui şi utiliza substanţe active, produse şi servicii cu ajutorul cărora se poate realiza

O DERATIZARE ȘI DEZINSECȚIE PROFESIONALĂ

fără a dăuna sănătăţii umane şi fără a pune în pericol Pământul.

În scopul îmbunătăţirii continue a competitivităţii şi a performanţei noastre în protecţia mediului, dorim să solicităm cât mai puţin mediul înconjurător în cursul desfăşurării activităţilor de producţie şi de prestare de servicii.

Principala preocupare a societăţii noastre este să minimalizăm probabilitatea infestării cu dăunători şi a înmulţirii lor prin utilizarea cât mai largă a tehnologiei integrate de deratizare şi de dezinsecţie. În acest scop în cursul prestării serviciilor folosim preparatele selective dezvoltate şi produse de noi şi în cursul prestării serviciilor.

Facem totul pentru a îndeplinii prevederile legale privind protecţia mediului, relevante pentru societatea noastră, precum şi pentru a prevenii contaminarea mediului. În cursul activităţilor cu materiale periculoase acordăm o atenţie deosebită îmbunătăţirii condiţiilor de depozitare, manevrare şi utilizare a materialelor, reducând în acelaşi timp riscul care pun în pericol sănătatea umană, precum şi probabilitatea contaminării mediului.

Prin realizarea colectării selective a deşeurilor facilităm reutilizarea lor, contribuind astfel la reducerea utilizării resurselor naturale.

Politica noastră de protecţie a mediului este adusă la cunoştinţa angajaţilor noştri şi este făcută publică.

Budapesta, 11. martie 2008.

 

Dr. Dániel Bajomi
director executiv