Politica de calitate adoptată de societatea BÁBOLNA BIO

Scopul nostru este acela de a produce substanţe active dezvoltate de noi, moderne, de calitate excepţională, precum şi compuşi şi produse chimice de uz casnic care protejează mediul înconjurător, care pot reduce semnificativ numărul dăunătorilor şi care pot fi vândute profitabil pe termen lung atât pe piaţa ungurească, cât şi cea internaţională.

Una dintre preocupările majore ale societăţii este să extindem serviciile noastre tradiţionale de deratizare şi dezinsecţie, cu rezultate excepţionale, pe o suprafaţă cât mai mare a Ungariei.

Considerăm că funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul MSZ EN ISO 9001:2009 constituie un instrument esenţial pentru realizarea scopurilor noastre şi pentru creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor.

Una dintre priorităţile noastre este asigurarea permanentă a conformităţii procesului de producţie a substanţelor active pentru uz veterinar cu cerinţele sistemului GMP.

Principiul nostru de bază este acela de a satisface pe deplin cerinţele clienţilor noştri, atât cele formulate în mod expres, cât şi cele încă neexprimate. În concepţia noastră, calitatea este un factor determinant în păstrarea şi dezvoltarea societăţii şi în asigurarea competitivităţii sale pe termen lung.

Un principiu fundamental în activitatea noastră este respectarea prevederilor legale.

Produsele, serviciile şi sistemul nostru de management al calităţii sunt perfecţionate luând în considerare cerinţele clienţilor, prin oferirea unor feed-back-uri la observaţiile clienţilor, prin evaluarea performanţelor noastre şi realizarea obiectivelor de calitate.

Fundamentul colaborării pe termen lung cu furnizorii noştri îl constituie calitatea corespunzătoare a mărfurilor furnizate.

Conducerea societăţii noastre se angajează să menţină şi să îmbunătăţească sistemul de management al calităţii şi efectuarea sarcinilor asumate prin exemplu personal şi prin asigurarea resurselor necesare. Dorim să ne asigurăm că politica noastră de calitate este înţeleasă, acceptată şi aplicată în activitatea noastră de către fiecare angajat.

Budapesta, 2 iunie 2009.

Dr. Dániel Bajomi
director executiv